Liepājas radio amatieri, kuri nav LRG biedri.
Licence nav pagarināta   ( ar stāvokli uz 2017 gada  1 novembri )