Liepājas radio amatieri, kuri nav LRG biedri.
Licence nav pagarināta  
( ar stāvokli uz 2018 gada 01. janvāri )
?
?